china-msa
  • CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF 10.7M-SH19/22

    SH19/22 CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF 10.7M CAUTION ADVISED

    SHANGHAI MSA CHINA