china-msa
  • CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF 12.3M-SH20/22

    SH20/22 CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF 12.3M CAUTION ADVISED

    SHANGHAI MSA CHINA