china-msa
  • TOWING— TUG “ZHONG JIAO TONG YUN 1” TOWING “HANG BO 7001”——TJ52/22

    TJ52/22 TIANJIN HARBOUR, TUG “ZHONG JIAO TONG YUN 1” TOWING “HANG BO 7001” FROM 38-55.20N 117-49.06E TO 38-53.39N 117-41.28E AT 240300UTC SEP SPEED 5 KNOTS VIA:38-55.24N 117-49.10E;38-55.98N 117-49.82E;38-54.80N 117-54.00E;38-50.00N 118-02.19E;38-47.67N 118-00.70E;38-50.59N 117-46.26E.CAUTION REQUESTED. TJMSA CHINA