china-msa
  • CHANG JIANG KOU BEICHAO DEEP WATER FAIRWAY BETWEEN LIGHT BUOY D3 AND LIGHT BUOY D51 DEPTH GO BACK TO 12.5M CAUTION-SH0050

    SH0050 CHANG JIANG KOU BEICHAO DEEP WATER FAIRWAY BETWEEN LIGHT BUOY D3 AND LIGHT BUOY D51 DEPTH GO BACK TO 12.5M CAUTION

    ADVISED SHANGHAI MSA CHINA