china-msa
  • CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF 12.1M-SH0020

    SH0020 CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF 12.1M CAUTION ADVISED

    SHANGHAI MSA CHINA