china-msa
  • CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF 11.7M -SH0025

    SH0025 CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF 11.7M CAUTION ADVISED

    SHANGHAI MSA CHINA