china-msa
  • CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF 11.9M-SH0018

    SH0018 CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF 11.9M CAUTION ADVISED

    SHANGHAI MSA CHINA