china-msa
  • CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF11.1M -SH20/21

    SH20/21 CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF11.1M CAUTION ADVISED

    SHANGHAI MSA CHINA