china-msa
  • CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF11.7M -SH0003

    SH0003 CHANG JIANG KOU BEICAO DEEP WATER FAIRWAY REPORTED SHALLOW DEPTH OF11.7M CAUTION ADVISED

    SHANGHAI MSA CHINA