china-msa

Fujian Search and Rescue Center

Postcode: 350004

Address: No.116, South Xi’erhuan Road,Fuzhou

Tel:  0591-83838801

Fax: 0591-83838820