china-msa

Post Code: 524001

Address: No. 12 Renmin Road (East 1), Xiashan District, Zhanjiang, Guangdong

Fax: 0759-2271961

Tel: 0759-2222090、2208080